Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten vier leden (met stemrecht): twee ouder- en twee teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken. GMR Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Bontenest, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong (Duivenkamp en Fazantenkamp).

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Quirien van der Mark
Lana Tyszka

Oudergeleding:
Leanne Moesbergen

De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is ........ (vacature)
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday.
Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz. Hieronder volgen de notulen van de MR (schooljaar 2019-2020). MR-notulen van 19 september 2019 (cluster Maarssen) MR-notulen van 5 november 2019 (cluster Maarssen) MR-notulen van 4 februari 2020 (cluster Maarssen) MR-notulen van 11 juni 2020 (cluster Maarssen)

Hieronder volgen de notulen van de MR (schooljaar 2020-2021). MR-notulen van 22 september 2020 (cluster Maarssen) MR-notulen van 13 oktober 2020 (cluster Maarssen) MR-notulen van 19 januari 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen van 23 maart 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen van 22 juni 2021 (cluster Maarssen)  MR notulen van 21 september 2021 (cluster Maarssen) MR notulen van 15 november 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen van 13 januari 2022 (cluster Maarssen) MR notulen 21 maart 2022 (cluster Maarssen)
MR Notulen mei 2022 (cluster Maarssen