Welkomstwoord

Welkom op de website van Wereldkidz Bontenest

Wereldkidz Bontenest is een openbare school in de wijk Spechtenkamp in Maarssenbroek. WereldKidz Bontenest is een kleineschalige jenaplanbasisschool. We dagen kinderen uit het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Elk kind en elk talent wordt gezien! Onze school telt ongeveer 180 leerlingen. We werken in het cluster Maarssen nauw samen met WereldKidz Triangel, met WereldKidz Bolenstein, met Wereldkidz Palet en met WereldKidz Tweesprong Duivenkamp en Fazantenkamp.

De pijlers onder ons onderwijs zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en onze onderwijsarrangementen
Op alle locaties werken wij met vijf arrangementen:
– Zeer intensief arrangement
– Intensief arrangement
– Basis arrangement
– Verdiept arrangement, onderverdeeld in 4 niveaus
   (Plusklas cluster Maarssen op locatie Duivenkamp)
– Top arrangement (locatie Duivenkamp)

Met onze speerpunten en ambities richten wij ons op de talentontwikkeling van kinderen, 21th Century Skills en ouderbetrokkenheid.

Klik hier voor de contactgegevens van onze school.

Wilt u uw kind(eren) aanmelden op WereldKidz Bontenest? Neem dan contact op met onze managementassistent Wereldkidz - cluster Maarsen:

E-mail: jokekraan@wereldkidz.nl

Telefoon: 06-24361653