Ons onderwijs

Het ontwikkelen en verbeteren van het leren van onze leerlingen staat steeds centraal. Voorwaarde om tot leren te kunnen komen is dat kinderen zich veilig, serieus genomen en vertrouwd voelen. Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en aan het creëren van een goed pedagogisch klimaat. Wereldkidz Bontenest is een jenaplanbasisschool. Het jenaplanonderwijs is in Duitsland ontstaan. De grondlegger is Peter Petersen, hoogleraar aan de universiteit van Jena. In 1964 werden de eerste jenaplanscholen in Nederland opgericht. Op dit moment zijn er ruim 200 jenaplanscholen in ons land. Wij zijn lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging. In dit filmpje wordt het jenaplanonderwijs verder toegelicht.

Iedere leerling is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten. De leervakken worden aangeboden in vijf onderwijsarrangementen. Bij de onderwijsbehoefte van de leerling wordt een passend onderwijsarrangement gezocht. We hebben een gevarieerd lesaanbod. Naast de basisvakken bieden we ontwikkelkansen in het gebruik van multimedia (Ipads groep 1 t/m 3 en Snappet groep 4 t/m 8), Engels vanaf groep 1, Wereld oriëntatie met onderzoekend & ontwerpend Leren, muziek (Zing123 vanaf groep 1 en een instrument leren bespelen in het Leerorkest) en sport (als onderdeel van sociaal emotionele ontwikkeling). We besteden bewust aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in onze huidige maatschappij (21st Century Skills): samenwerken, communiceren, probleemoplossend denken, creatief denken, kritisch denken, ICT geletterdheid, sociaal- en culturele vaardigheden.

Onze school hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. We betrekken ouders constructief bij onze school als partners en deskundigen van hun kind.